portfoli
Victrixmedia
tel. 938 855 821 / 629 708 150
info@victrixmedia.com

website Infodialogue . Fòrum 2004

Client: Col·legi de Periodistes de Catalunya i fòrum 2004

www.infodialogue.org

imatge

1 2

Website del diàleg organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya: 

informació, poder i ètica al segle XXI (novembre de 2003)

 

 

Projecte web per a la difusió dels diàlegs: informació, poder i ètica al segle XXI del fòrum 2004 de Barcelona organitzat per al Col.legi de periodistes de Catalunya.

Projecte dinàmic de tots els continguts mitjançant el CMS.

 

 

 

Direcció tècnica: Núria Antentas

Disseny gràfic: Cristina Casanova