portfoli
Victrixmedia
tel. 938 855 821 / 629 708 150
info@victrixmedia.com

Web oficial del Mercat de Música Viva de Vic 2005 / 06 / 07

Client: Ajuntament de Vic

www.mmvv.net

imatge

Website oficial del festival anual MMVV - Mercat de Música Viva de Vic -

(2005 -2007)

 

 

Projecte web de difusió i de gestió als diferents targets professionals mitjançant diferents nivells d'administració.

Permet la gestió on-line de tots els temes relatius al festival com la reserva d'expositors, inscripcions al festival i premsa, facturació, allotjamentcompra d'entradescerca dels artistes participants per anys i categories, així com localització del festival i els escenaris, etc.

Zona professional i zona pública.

 

 

VICTRIXMEDIA -

Concepte, direcció i producció: Núria Antentas

Disseny gràfic: Cristina Casanova