portfoli
Victrixmedia
tel. 938 855 821 / 629 708 150
info@victrixmedia.com

Sismògraf . Creació de Software per a la productora El Terrat 2004

Client: Productora El Terrat

www.elterrat.com

imatge

12

Creació de Software . Sismògraf . Productora El Terrat

(2003 - 2004)

 

El Sismògraf és un software per a a la creació de comunitats on-line. Permet estar en tot moment en connexió directa amb els seus fans i comunicar-se amb ells sense necessitat eliminant el correu electrònic. Genera una comunitat virtual entorn a l'empresa i els seus clients.

 

 

 

Direcció: Daniel Julià

Direcció tècnica i producció: Núria Antentas

Disseny Gràfic: El Terrat